درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتف

درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتف


سرویس های ارائه شده در درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتف:


-سرویس های دریافت شده از درگاه تبادل اطلاعات GSB دولت :

۱- سرویس ثبت احوال ۲- سرویس پست ۳- سرویس وزارت تعاون ۴- سرویس موسسات و رشته های تحصیلی


-سرویس های ارائه شده در وزارت:

۱- سرویس استعلام دانشجو برای بنیاد ملی نخبگان ۲- سرویس استعلام دانشجو برای سازمان دانشجویی ۳- سرویس استعلام مدرک تحصیلی و سوابق تحصیلی دانشجو برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ۴- سرویس اطلاعات پایه وزارت علوم شامل اطلاعات پایه اموزش عالی، موسسات و رشته های تحصیلی ۵- سرویس استعلام اطلاعات شغلی، تحصیلی و شناسنامه ای اعضای هیات علمی ۶- سرویس جمع آوری اطلاعات دانشجویی و هیات علمی از دانشگاهها ۷- سرویس دریافت اطلاعات دانشجویی و هیات علمی و اطلاعات پایه از دانشگاهها ۸- ارایه سرویس استعلام مدارک تحصیلی ارزشیابی شده فارغ التحصیلان خارج از کشور با همکاری سازمان دانشجویی ۹- ارائه سرویس امار دانشجویی دانشگاههای کشور به سامانه آموزش عالی بر اساس داد ه های سامانه های اموزشی دانشگاهها ۱۰ - ارائه سرویس پژوهشی از سامانه پند دانشگاه شهید بهشتی شامل مقالات، کتاب، پایان نامه...دانشگاههای متصل به سامانه پند

-یکسان سازی و استاندارد سازی اطلاعات آموزش عالی از متولی تا بهره بردار (اطلاعات پایه سامانه های دانشگاهها با وزارت علوم در حدود ۴۰ فیلد در اطلاعات پایه)
-جمع آوری اطلاعات دانشجویان و اعضای هیات علمی از سامانه های مختلف در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

کلید واژه ها: درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم ESB