سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران)

سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران)

مپفا مخفف مدیریت پژوهش و فناوری ایران می باشد. این سامانه با هدف ایجاد یک ساختار اطلاعاتی متمرکز از مجموعه اطلاعات تولید شده در حوزه پژوهش و فناوری کشور از کلیه منابع مختلف در حوزه تولید کنندگان (اعضای هیئت علمی, دانشجویان و...), مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی, پارک ها, مراکز رشد, نشریات و..) و همچنین تولیدات پژوهشی (مقاله, کتاب, طرح, اختراع, ابداع, محصولات فناورانه, پایان نامه و...) طراحی گردیده تا بتواند با شاخص گذاری بر روی این اطلاعات دسترسی به سیستم های گزارش دهی و داشبورد های مدیریتی را با ارائه گزارش های کمی (آماری) و کیفی (علم سنجی) فراهم آورد که در نهایت به خروجی های علم سنجی، ارزیابی و ارزشیابی کلان در تمام حوزه ها در سطح ملی، استانی، دانشگاهی و حتی فردی بینجامد.

ورود به سامانه

راهنمای سامانه

 

 

کلید واژه ها: سامانه مپفا سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران