سامانه هوش سازمانی

سامانه هوش سازمانی

معرفی هوش سازمانی BI

هوش سازمانی فناوری جدیدی است که پس از جمع آوری، ذخیره، پاکسازی، تجمیع، تحیل و بازیابی اطلاعات، فرآیند تصمیم گیری را برای مدیران آسان می سازد.تجزیه تحلیل اطلاعات در BI با ایجاد درک درستی از وضعیت فعلی، چشم انداز آینده کسب و کار سازمان را ترسیم نموده و در ارائه دیدگاه بلند مدت و استراتژیک به مدیران کمک میکند. هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیراز همه عواملی که بر سازمان موثر است.

هوش سازمانی به شما کمک می کند تا به نقاط ضعف سازمان خود پی برده و نقاط قوت خود را مستحکم تر کنید. در سازمان شما همه مدیران و تصمیم گیران، دسترسی فوری به همه اطلاعات را خواهند داشت و می توانند از آنها استفاده کنند.

هوش سازمانی به همه سازمان ها کمک می‌کند تا از طریق گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها، عملکرد اثربخش و مطمئن بدون دردسر اضافی و هزینه‌های اجرائی زیاد و سعی و خطا بدست آورند.

ورود به سامانه هوش سازمانی

 

 

 

کلید واژه ها: سامانه هوش سازمانی هوش سازمانی وزارت علوم BI