سامانه رتبه بندی نشریات علمی (نشریات معتبر و نامعتبر)

سامانه رتبه بندی نشریات علمی (نشریات معتبر و نامعتبر)

سامانه رتبه بندی نشریات کشور توسط کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده است. سامانه جدید بر اساس خودکارسازی و هوشمند سازی فرآیندها توسعه یافته است تا با افزایش سرعت و تسهیل امور بتوان ارزیابی های دقیق و سریع تری انجام داد.

ورود به سامانه

 

 

 

کلید واژه ها: سامانه رتبه بندی نشریات علمی نشریات معتبر و نامعتبر