آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویب
درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتفسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه SIEMسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه پست الکترونیک سازمانیسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران)سامانه های پژوهش و فناوری
سامانه بودجه تفصیلی دانشگاه هاسامانه های اداری ، رفاهی و مالی
سامانه پورتال اطلاع رسانی وزارت عتفسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه پاسخگویی به شکایاتسامانه های اداری ، رفاهی و مالی
سامانه اتوماسیون اداری (مکاتبه و گردش مکاتبات)سامانه های اداری ، رفاهی و مالی
سامانه هوش سازمانیسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های کشورسامانه های آموزشی
سامانه رتبه بندی نشریات علمی (نشریات معتبر و نامعتبر)سامانه های پژوهش و فناوری
سامانه شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)سامانه های پژوهش و فناوری
سامانه کنترل پروژه سازمانیسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه آموزش عالیسامانه های آموزشی