خدمات عمومی و اختصاصی

خدمات عمومی و اختصاصی

دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش‌ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است.

دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم.

 

 

تعداد بازدید:۱۲۴۱