خبر برگزیده

تصویب برنامه های سال ۹۷ اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه استقرار دولت الکترونیکی

تصویب برنامه های سال ۹۷ اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه استقرار دولت الکترونیکی

دومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ با حضور جناب آقای دکترمنصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای این شورا در محل وزارت برگزار شد.

ادامه مطلب